Technické informace k pilovým pásům

Pro optimální výkon bimetálových pilových pásů je rozhodující zvolit pro řezaný průřez správné ozubení.
Lze volit mezi standardním zubem s konstantní roztečí zubů nebo kombinovaným zubem s nestejnou roztečí. Kombinované zuby se doporučují pro snížení vibrací pŕi řezání problematických kusů.

Doporučené ozubení pro plný materiál

Konstantní rozteč

 Konstantní rozteč  Variabilní rozteč
Průřez [mm]  TPI   Průřez [mm] TPI 
 >400  1,25  >550  0,75 / 1,25
 200 - 400  2  300 - 600 1,4 / 2 
 120 - 200  3  120 - 350  2 / 3
 80 - 120  4 80 - 140 3 / 4 
 50 - 80  6 60 - 110 4 / 6 
 30 - 50  8  40 - 70 5 / 8 
 20 - 30  10  30 - 60 6 / 10 
 10 - 20  14 20 - 40 8 / 12 
 < 10  18 < 20 10 / 10 

Doporučené ozubení pro trubky a profily

Při řezání trubek a profilů má volba správného ozubení rozhodující vliv na výsledek řezání. Jako nejvýhodnější se osvědčilo variabilní ozubení. Výběr zubové rozteče se řídí tloušťkou stěny a vnějšími rozměry řezaných profilů.

Uvedená doporučení platí pro jednotlivé řezání. Pokud se řežou současně dvě nebo více trubek či čtvercových trubek, uvažuje se dvojitá tloušťka stěny

Tloušťka stěny [mm]  Vnější průměr [mm]
20 40 60 80 100 120 150 200 300 500
2 14 14 14/10 14/10 14/10 8/12 8/12 8/12 6/10 6/10
3 14 10/14 10/14 10/14 10/14 8/12 8/12 6/10 6/10 5/8
4 10/14 10/14 10/14 8/12 8/12 8/12 6/10 6/10 5/8 5/8
5 10/14 10/14 8/12 8/12 8/12 6/10 6/10 5/8 5/8 4/6
6 10/14 8/12 8/12 8/12 6/10 6/10 5/8 5/8 4/6 4/6
8 10/14 8/12 6/10 6/10 5/8 5/8 5/8 4/6 4/6 4/6
10   6/10 6/10 5/8 5/8 5/8 4/6 4/6 4/6 4/6
15   6/10 5/8 5/8 5/8 4/6 4/6 4/6 4/6 4/6
20     4/6 4/6 4/6 4/6 4/6 4/6 4/6 4/6
30       4/6 4/6 4/6 4/6 3/4 3/4 3/4
50           3/4 3/4 3/4 2/3 2/3
80             3/4 2/3 2/3 2/3
100               2/3 2/3 1,4/2

Pokyny pro řešení potíží

 1. Je třeba věnovat pilovému pásu stejnou péči jako je věnována jiným obráběcím nástrojům. Zvláště je třeba kontrolovat:
  • trhliny
  • napěchování hřbetu
  • zkroucení a otupení zub zubů pásu
 2. Udržovat pásovou pilu v dobrém technickém stavu. Zvláště je třeba kontrolovat:
  • zda je funkční upínací svěrák a mechanika napínání pásu
  • zda je dostatečný tlak hydrauliky, množství chladící kapaliny a rovnoběžnost oběžných kol. V opačném případě je potřeba provést výměnu a seřízení.
 3. Nasadit pilový pás na čistá, třísek zbavená oběžná kola, zasunout jej mezi vodící kolečka, správně napnout pás a seřídit rotující kartáč pro vynášení třísek ze zubní mezery.
 4. Řezaný materiál pevně upínat do svěráku tak, aby byl co největší počet zubů (nejméně 4, nejvíce 30) v záběru.
 5. Při řezání více kusů musí být každý kus pevně upnut.
 6. Před řezáním zjistit tvrdost materiálu - tvrdé místo, šupinu, nebo ožehnutí plamenem vyřezat.
 7. Před řezáním odlitků důkladně pilníkem nebo ocelovým kartáčem odstranit z povrchu odlitků písek, který způsobuje velmi rychlé otupení pilového pásu.
 8. Před zahájením řezání je třeba dodržet minimální vůli mezi hrotnicí pásu a řezaným materiálem - 10 mm a nastavit tak minimální tlak posuvu ramene pily.
 9. Po spuštění stroje postupně tlak posuvu ramene zvyšovat. Nepoužívat příliš velkého ani příliš malého tlaku.
 10. Při řezání dbát na plynulý tok chladící kapaliny do místa řezu.
 11. Po odříznutí dvou nebo tří kusů proveďte dopnutí pilového pásu.
 12. Po určité době kontrolujte dobu řezu a je-li tato nepoměrně dlouhá, vyměňte pilový list za nový.
 13. Nikdy nezačínejte řezat s novým pilovým pásem ve starém řezu. Je třeba materiál otočit a začít řezat znovu.
 
 

Pilana: Nástroje na dřevo, pilové kotouče, pilové pásy, pilové listy, průmyslové nože, nástroje na řezání kovů, ruční nářadí

Pilana Pilana

EU
  © 2006-2019 PILANA a.s.,
  Všechna práva vyhrazena
Nádražní 804, 768 24 Hulín, Česká republika
Tel.: + 420 573 328 200, fax: + 420 573 328 140, e-mail:
IČ: 00657964, DIČ: CZ00657964
Firma zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským obchodním soudem v Brně, dne 1.1.1991 oddíl B, vložka 203.

Ochrana osobních údajů
NQA Certifikáty systému managementu jakosti ISO 9001:2015 Topinfo CMS