Ochrana osobních údajů

INFORMAČNÍ POVINNOST A ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ GDPR V PILANA Group a.s.

 

Společnost PILANA Group a.s., IČO 04161076, se sídlem Nádražní 804, 768 24 Hulín, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod spisovou značkou B 7323 zpracovává osobní údaje subjektu údajů, kteří jsou fyzickými osobami, a kontaktních osob právnických osob, kteří obchodně spolupracují se společnostní PILANA Group a.s. (dále jen „Obchodní partneři“), na základě a v souladu s dotčenými právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále také jen „Nařízení“), a to za stanovenými účely, jakož i způsoby a prostředky zpracování, které vždy odpovídají příslušnému právnímu titulu ve smyslu článku 6 Nařízení.

Informační povinnost k obchodním partnerům

Informační povinnost k uchazečům o zaměstnání

 
 

Pilana: Nástroje na dřevo, pilové kotouče, pilové pásy, pilové listy, průmyslové nože, nástroje na řezání kovů, ruční nářadí

Pilana Pilana

EU
  © 2006-2019 PILANA a.s.,
  Všechna práva vyhrazena
Nádražní 804, 768 24 Hulín, Česká republika
Tel.: + 420 573 328 200, fax: + 420 573 328 140, e-mail:
IČ: 00657964, DIČ: CZ00657964
Firma zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským obchodním soudem v Brně, dne 1.1.1991 oddíl B, vložka 203.

Ochrana osobních údajů
NQA Certifikáty systému managementu jakosti ISO 9001:2015 Topinfo CMS