Zkvalitnění nakládání s odpadem z výroby průmyslových nožů

Datum: 11.12.2009
PILANA Knives s.r.o. v roce 2009 realizovala projekt „Zkvalitnění nakládání s odpadem z výroby průmyslových nožů“, který je spolufinancován fondem Evropské unie v rámci Operačního programu Životního prostředí.

  

PILANA Knives s.r.o. v roce 2009 realizovala projekt „Zkvalitnění nakládání s odpadem z výroby průmyslových nožů“, který je spolufinancován fondem Evropské unie v rámci Operačního programu Životního prostředí. Cílem projektu je zvýšení ekologičnosti výroby průmyslových nožů založené na zajištění druhotného využití produkovaného odpadu. Za tímto účelem byla pořízena a instalována technologie hydraulické lisovací soupravy, která zajišťuje úpravu brusných kalů a ocelových třísek do briket představujících druhotnou surovinu pro opětné zpracování v hutním průmyslu.

Celkové náklady projektu: 3 123 000 Kč

Výše příspěvku fondu Evropské unie: 2 810 700 Kč

(dle smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního  prostředí ČR )

 

Před realizací projektu byl odpad likvidován a následně umisťován na skládkách, případně využit jako příměs do hlušin při stavbách dopravní infrastruktury. Realizace projektu umožňuje využití tuhého odpadu k dalšímu zpracování, kapalný odpad (brusná emulze) je po provedení separace v briketovacím lisu vrácena zpět do výrobního procesu a slouží opět jako vstup při výrobě průmyslových nožů. Kapacita zařízení je 1 125t/rok.  

Celkově bude zpracováváno 720 tun odpadu ročně.


 
 

Pilana: Nástroje na dřevo, pilové kotouče, pilové pásy, pilové listy, průmyslové nože, nástroje na řezání kovů, ruční nářadí

Pilana Pilana

EU
  © 2006-2019 PILANA a.s.,
  Všechna práva vyhrazena
Nádražní 804, 768 24 Hulín, Česká republika
Tel.: + 420 573 328 200, fax: + 420 573 328 140, e-mail:
IČ: 00657964, DIČ: CZ00657964
Firma zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským obchodním soudem v Brně, dne 1.1.1991 oddíl B, vložka 203.

Ochrana osobních údajů
NQA Certifikáty systému managementu jakosti ISO 9001:2015 Topinfo CMS